Pop art

Pop art, som blomstret på 1950- og 1960-tallet, oppsto som et svar på den rådende kunsttradisjonen. Kunstnerne, inspirert av en verden som stadig ble mer preget av forbrukerkultur og massemedier, ønsket å reflektere dette i kunsten sin. Pop art ble en hyllest til hverdagslige gjenstander og symbolske ikoner fra den moderne verden. Denne bevegelsen, pop art, utfordret det etablerte synet på kunst og brakte den nærmere hverdagslivet.
LES MER UNDER BILDENE.

Fix%20U%202%20sort
Fix U, et av Rino Larsen motiver.
Se flere bilder her

Pop art - kunst inspirert av forbrukersamfunnet

Kunstnerne innen Pop art-bevegelsen søkte inspirasjon i reklame, tegneserier, produktemballasje og kjendiskultur. De tok disse elementene og inkorporerte dem i kunsten sin for å skape verk som reflekterte samfunnets forbrukersamfunn og dets kulturelle ikoner.

Profilerte Pop Art Kunstnere

Tre av de mest innflytelsesrike kunstnerne innen Pop art inkluderer Andy Warhol, Roy Lichtenstein og Claes Oldenburg. Disse individene, pop art, spilte en avgjørende rolle i bevegelsens vekst og påvirkning.

 • Andy Warhol: En pioner innen Pop art, kjent for sitt arbeid med silketrykk. Warhol utforsket det massekulturelle landskapet og skapte ikoniske verk som "Campbell's Soup Cans" og portretter av kjendiser som Marilyn Monroe. Warhol, pop art, omdefinerte kunstens rolle ved å gjøre masseproduserte bilder til kunstverk.
 • Roy Lichtenstein: En annen sentral figur i Pop art-bevegelsen, berømt for å gjenskape tegneseriebilder på lerret. Lichtensteins verker, som "Whaam!" og "Drowning Girl", var kjennetegnet av et strekmaleri som etterlignet trykte punkttegn og skapte en særegen stil som reflekterte Pop art-bevegelsen.
 • Claes Oldenburg: En skulptør som utfordret konvensjonell kunst ved å lage gigantiske skulpturer av hverdagslige objekter. Oldenburgs verk, som "The Clothespin" og "Giant BLT", var en humoristisk kommentar til forbrukersamfunnet og dets symbolske ikoner.

Ofte Stilte Spørsmål om Pop art:

Hva var Pop art-bevegelsens hovedmål?

Pop art ønsket å utfordre det tradisjonelle kunstsynet ved å bruke elementer fra forbrukerkultur og massemedier i kunsten. Bevegelsen ønsket å belyse samfunnets forhold til populærkulturen.

Hvordan påvirket Pop art kunsthistorien?

Pop art brakte en ny tilnærming til kunst ved å gjøre masseproduserte objekter og bilder til kunstverk. Det utvidet også kunstens grenser ved å inkludere elementer fra populærkulturen.

Hva var den primære betydningen av reproduksjonsteknikker innen Pop art?

Bruken av reproduksjonsteknikker som silketrykk tillot kunstnerne å skape flere kopier av kunstverkene sine, noe som gjorde kunsten mer tilgjengelig og økte dens påvirkning på samfunnet.

Oppsummering av Pop Art

Pop art. Denne kunstbevegelsen, med sin utforskning av populærkultur og bruken av reproduksjonsteknikker, endret kunsthistorien betydelig. Kunstnerne som Andy Warhol, Roy Lichtenstein og Claes Oldenburg, pop art, forlot en arv som fortsetter å inspirere moderne kunstnere og påvirke samfunnets syn på kunst. 

 

Pop%20Art%20Rino%20Larsen

De vanligste teknikkene innen Pop art

 1. Silkscreen Printing: En av de mest brukte teknikkene i pop art, hvor kunstnere trykker bilder på lerret ved å bruke silke eller annet materiale for å skape gjentatte mønstre og farger.

 2. Collage: Kunstnere i pop art-bevegelsen brukte ofte collage som en teknikk ved å klippe ut og lime sammen bilder fra massemedier som magasiner eller aviser for å skape nye og unike kunstverk.

 3. Ben-Day Dots: Dette er en teknikk hvor kunstnere bruker prikker i ulike størrelser og farger for å skape skygger, toner og teksturer i et bilde. Dette er ofte assosiert med Roy Lichtensteins arbeid.

 4. Fargeblokkering: Pop art er kjent for sine sterke, levende farger som brukes i blokker eller store områder, som skaper kontraster og fanger oppmerksomheten til betrakteren.

 5. Overdimensjonering og fremheving: Kunstnere i pop art-bevegelsen forstørret ofte hverdagslige objekter og forbruksgjenstander, som suppekanner eller brusbokser, for å gjøre dem til fokuspunkter i kunsten sin.

Pop art var virkelig en bevegelse som omfavnet popkulturen og massemediene på den tiden, og disse teknikkene var med på å forme den distinkte stilen og følelsen av perioden.

Hvorfor ble pop art et så populært og omtalt fenomen da den slo igjennom? 

Popkunstens fremvekst på 1950- og 60-tallet markerte et betydelig skifte fra den dominerende kunstscenen, som på den tiden var preget av abstrakt ekspresjonisme. Denne tidligere retningen i kunsten, som var dypt forankret i uttrykk for følelser og det abstrakte, begynte å miste sin forankring i samfunnet. Dette skjedde samtidig som samfunnet viste økende interesse for forbrukerkultur, massemedier og populærkultur.

Pop art ble et speilbilde av denne overgangen ved å omfavne elementer fra masseproduserte varer, reklame og velkjente kulturelle ikoner. Kunstnerne innen pop art-bevegelsen omformet disse elementene til kunstverk, og dermed ble hverdagslige objekter og symboler fra populærkulturen løftet inn i kunstverdenen. Dette skapte et nytt landskap innen kunsten ved å bryte ned skillet mellom det "høye" og det "lave", og fremmet en kunstform som var både tilgjengelig og relevant for massene.

Fenomenet pop art fikk stor oppmerksomhet fordi det brøt med den tradisjonelle oppfatningen av kunst. Kunstnerne som Andy Warhol, Roy Lichtenstein og Claes Oldenburg, blant andre, tok i bruk symbolske og hverdagslige objekter som motiver i kunsten sin. De utfordret det elitistiske synet på kunst ved å bruke elementer som var lett gjenkjennelige og tilgjengelige for massene.

Gjennom å fokusere på forbrukerkulturen og massemedia skapte popkunsten en slags kommentar om samfunnet den eksisterte i. Den reflekterte samtidens obsesjon med kjendiser, forbruk og masseproduksjon. Dette grep publikums interesse fordi det ga dem kunst de kunne relatere til og forstå uten å ha omfattende kunnskap om kunsthistorie eller teknikker.

Pop art ble et slags speilbilde av samfunnet det oppsto i og ble derfor et samtaleemne. Diskusjoner omkring kunstens rolle, dens forhold til massemedia og forbrukerkultur, samt dens tilnærming til å gjenspeile samfunnet, ble sentrale temaer i samtiden.

Referanseliste:

 1. Foster, H. (Ed.). (2004). Pop Art: A Critical History. University of California Press.
 2. Livingstone, M. (1990). Pop Art: A Continuing History. Harry N. Abrams, Inc.
 3. Gopnik, A. (2013). Warhol. Ecco.
 4. Selz, P. (2018). Pop Art. Parkstone International.

Viktige årstall og historiske begivenheter i utvikling av Pop art 

 
 1. Pop art 1950: Begynnelsen av pop art-bevegelsen med tidlige verk av kunstnere som Eduardo Paolozzi og Richard Hamilton.
 2. Pop art 1952: Richard Hamiltons collage "Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?" regnes som en ikonisk representasjon av popkunst.
 3. Pop art 1956: Allan Kaprows happenings markerer en integrering av performancekunst i pop art-bevegelsen.
 4. Pop art 1960: Roy Lichtenstein begynner å skape sine berømte verk inspirert av tegneserier og reklamer.
 5. Pop art 1961: Andy Warhol introduserer sine Campbell's Suppe-bokser og Cola-flasker i kunstverdenen.
 6. Pop art 1962: Warhols ikoniske Marilyn Monroe-serie debuterer.
 7. Pop art 1963: Robert Rauschenberg og Jasper Johns, selv om de ikke identifiseres direkte med pop art, har en betydelig innflytelse på bevegelsen.
 8. Pop art 1964: Internasjonal spredning av pop art-konsepter og verk.
 9. Pop art 1967: Eduardo Paolozzi blir professor ved Hochschule für bildende Künste i Hamburg, og sprer pop art-ideer i Tyskland.
 10. Pop art 1970: Fortsatt innflytelse og påvirkning av pop art i design og mote.
 11. Pop art 1980: Ny bølge av pop art-inspirerte verk og kunstnere.
 12. Pop art 1990: Pop art-estetikk og inspirasjon blir tydelig i street art-bevegelsen.
 13. Pop art 2000: Fortsatt påvirkning i moderne kunst og kultur.
 14. Pop art 2002: Utstillinger rundt om i verden feirer 50-årsjubileet for pop art-bevegelsen.
 15. Pop art 2010: Pop art-konsepter brukes fortsatt som inspirasjon i reklame, design og kunstverk.
 16. Pop art 2013: Betraktet som en vedvarende innflytelse på samtidskunst og unge kunstnere.
 17. Pop art 2016: Utstillinger og retrospektiver feirer de sentrale kunstnerne og verkene fra pop art-bevegelsen.
 18. Pop art 2018: Fortsatt eksperimentering med pop art-estetikk i digital kunst og nye medier.
 19. Pop art 2020: Vedvarende popularitet og relevans i kunstmarkedet og populærkulturen.
 20. Pop art 2023: Feiring av pop art som en tidløs kunstbevegelse med fortsatt påvirkning på kunstverdenen.
Referansekilder:
 1. "The Emergence of Pop Art: A Brief History" av The Art Story - Les artikkelen her
 2. "What Is Pop Art?" fra Tate Modern  - Finn artikkelen her 
 3. "Andy Warhol and Pop Art" av MoMA - Finn artikkelen her  
Rino%20Larsen%20kunstner

Om Rino Larsen

Med over 30 års erfaring har artikkelforfatteren skapt et mangfold av bilder, tegninger og kunstverk. Hans verk er utstilt på over 40 gallerier i Norge, noe som vitner om bredden i hans kunstneriske virke. I tillegg til sin kunstneriske praksis har han også jobbet som illustratør, designer og foreleser innen grafisk design.