Abstrakt kunst

Abstrakt kunst har utviklet seg gjennom ulike bevegelser og stiler gjennom historien, inkludert kubisme, futurisme, ekspressionisme og abstrakt ekspresjonisme. Denne kunstformen har inspirert til nye måter å tenke på og utforske visuelle uttrykk, og den har åpnet dører for enda større eksperimentering og kreativitet innen kunstverdenen.
LES MER UNDER BILDENE.

Grafisk trykk av Rino Larsen. Dare, elefant som blåser rosa tyggegummi
Dare, et av Rino Larsen motiver.
Se flere bilder her

Nonfigurativ kunst


Abstrakt kunst, også kalt nonfigurativ kunst, er ingen egen stilretning, men en betegnelse på moderne kunst der de figurative funksjonene er fraværende eller sterkt redusert. Med andre ord; malerkunst eller skulpturer som ikke etterligner gjenstander, og som ikke gjengir noen ytre virkelighet utover seg selv. Strengt talt er all kunst abstrakt kunst, i den forstand at ingen kunstverk kan gjengi virkeligheten helt slik den er. Et kunstverk viser tross alt bare en liten del av virkeligheten, og vil derfor alltid være en abstraksjon. Et abstrakt kunstverk har et høyere abstraksjonsnivå enn figurativ kunst, og det gjør det vanskeligere å finne en direkte tilknytning til hva det skal representere av fenomener ute i verden. Begrepet “abstrakt kunst” kommer fra det latinske ordet “abstrahere”, som betyr å “trekke bort”.
Image-1%20(3)

Hva kjennetegner abstrakt kunst?


Abstrakt kunst har gjerne et mer åpent uttrykk, som gir mer rom for tolkning hos den som betrakter. Abstrakt kunst kan ha kreative kombinasjoner av ulike farger, geometriske former og mønstre. Nonfigurative malerier eller skulpturer kan ha et lavt eller høyt abstraksjonsnivå. Dersom det har et lavt abstraksjonsnivå kan motivet være lett gjenkjennelig, men forenklet i former og farger. Den troverdige gjengivelse av motivet blir ikke det viktigste, men å formidle atmosfæren, og opplevelsen av det lys- og fargespill som var tilstede. Ved et høyere abstraksjonsnivå kan kunstverket abstraheres til å kun vise enkle former, farger og flater. Abstrakte malere gir ofte bildet mer rom for selvstendig uttrykk og fortolkning når hen maler nonfigurativt; en mulighet til å oppleve noe som ikke helt hører hjemme i vår sanselige verden. Det er dette som er abstrakt kunst.  


Ofte stilte spørsmål om abstrakt kunst: 
  1. Hvilke karakteristika skiller abstrakt kunst fra andre kunstformer?
  2. Hvordan defineres et abstrakt bilde i kunstverdenen?
  3. Hva innebærer det å ha en abstrakt tilnærming i kunstnerisk uttrykk?
  4. Hvor kan man finne steder for å anskaffe abstrakt kunst?
Denne artikkelens mål er å svare utfyllende på spørsmålene og forklare om abstrakt kunst.

 

Fremveksten av abstrakt kunst


Begrepet abstrakt kunst ble på begynnelsen av 1900-tallet brukt om kunstformer med mer eller mindre grad av abstraksjon, slik som kubismen. Hos kunstnere som Piet Mondrian kunne man se en utvikling fra figurative bilder, via kubistiske til helt abstrakt kunst. Pablo Picasso var også en svært sentral kunstner på begynnelsen av 1900-tallet, som hadde stor betydning for fremveksten av det vi senere skulle kjenne som abstrakt kunst. Sammen med sin ateliernabo George Braque innførte han det såkalte simultanperspektivet, og utviklet en egen stil som de kalte analytisk kubisme; en stil som var preget av nøytrale farger og komplekse former. Senere samarbeidet de om å skape collagemaleriet, en uttrykksform som gikk ut på å sette uensartede bruddstykker sammen uten formildende overganger. Pablo Picasso og George Braque banet vei for andre kunstnere som skulle videreutvikle den eksperimentelle stilen og dra den enda lengre til det vi i dag omtaler som abstrakt kunst. 

 
  1. Abstrakt kunst er kjennetegnet av et åpent uttrykk som gir rom for tolkning hos betrakteren.
  2. Kreative kombinasjoner av farger, geometriske former og mønstre er typiske for abstrakt kunst.
  3. Abstrakt kunst kan variere i abstraksjonsnivå, fra lett gjenkjennelige motiver forenklet i former og farger til enkle former, farger og flater.
  4. I abstrakt kunst er det fokus på å formidle atmosfære og opplevelse av lys- og fargespill, heller enn en troverdig gjengivelse av motivet.
  5. Abstrakt kunst gir betrakteren muligheten til å oppleve noe som bryter med den sanselige verden og gir rom for selvstendig uttrykk og fortolkning


 

Motstand mot abstrakt kunst 


Vasilij Kandinskij var en russiskfødt fransk kunstner og kunstteoretiker, som regnes som den første kunstneren som produserte et rent abstrakt kunstverk. Han kom på tidlig 1900-tallet i konflikt med sovjeternes offisielle kunstsyn og returnerte til Tyskland i 1921. Også her møtte han motstand og ble regnet som entartete (“degenerert” eller “utartet” kunst) og fikk maleforbud av nasjonalsosialistene på 1930-tallet. Nazistene var ikke begeistret for abstrakt kunst! Sammen med kunstnere som Pablo Picasso, George Braque og Kasimir Malevitsj regnes Vasilij Kandinskij som en av pionerene innen abstrakt kunst, og har hatt stor betydning for etterfølgende, moderne kunstnere i Europa og USA. Han fremmet et teoretisk grunnlag for abstrakt kunst i sin bok Über das geistige in der Kunst: Insbesondere in der Malerei (1912).

Kandinskijs kunstform betegnes som konstruktivisme og abstrakt ekspresjonisme. Etter hvert fikk den fremvoksende, “avantgarde” New York-skolen, som blant annet Jackson Pollock var en del av betegnelsen abstrakt ekspresjonisme. Kunstkritikerne var polarisert, og det er de fortsatt når det snakkes om abstrakt kunst. Mye av gatekunsten og ulik street art vi finner rundt omkring i verdens byer kan defineres som abstrakt kunst. Grafittiens abstrakte former og bokstaver malt på muren utenfor et kunstgalleri, er abstrakt kunst så god som hvilken som helst annen kunst innenfor dørene på galleriet, vil noen hevde. Andre mener det er hærverk som ikke fortjener å bli betegnet som abstrakt kunst, eller kunst i det hele tatt.


 

Abstrakt kunst i Norden


Flere skandinaviske kunstnere har markert seg innen abstrakt kunst. Fra 1920-1930-årene hadde vi abstrakte kunstnere som norske Charlotte Wankel, danske Francesca Clausen, og svenske Otto G. Carlsund (for å nevne noen), mens 1940-1950-årene brakte med seg betydelige kunstnere som norske Lars Tiller, svenske Olle Bonniér og finske Sam Vanni. En fornyet interesse for abstrakt kunst vokste frem på slutten av 1970-tallet, og førte til at glemte kunstnere ble hentet frem i lyset igjen, både internasjonalt og i Norden. I de Nordiske landene ble utstillingen med abstrakt kunst  “Konkret i Norden 1906–1960” vist i 1987–1988.

 

Abstrakt%20kunst
I mange av mine bilder bruker jeg ofte abstrakte elementer
Rino Larsen og abstrakt kunst
Jeg har alltid elsket fantasiens grenseløshet, og kjent glede over å kunne skape noe helt nytt med papir, blyant og egen fantasi. Som barn oppdaget jeg at jeg kunne forsvinne inn i fantasiens verden når det ble for mange regler og stengsler i den virkelige. Jeg tegnet og skapte og koste meg uten å måtte bry meg om hva noen mente. I voksen alder var jeg på en utstilling av kunstneren Knut Rose, og fikk en skikkelig aha-opplevelse: Rose brydde seg åpenbart hverken om perspektivregler eller størrelsesforhold – her var historiefortellingen og innholdet det viktigste.

Dette tok meg tilbake til følelsen jeg hadde da jeg tegnet som barn – her fantes ingen regler! Så begynte lysten og tankene om å bli kunstner selv å kverne i hodet, for jeg skjønte at det var noe jeg ville jobbe med. I mitt egen arbeid leker jeg meg mye med blandingen av forskjellige stilarter. Jeg har ofte  med elementer av abstrakt kunst, surrealisme og streetart. Jeg liker og eksperimentere og har forsøkt ulike tradisjonelle grafiske teknikker, for eksempel silketrykk, men har etter hvert landet på at DGA - blandet med tradisjonell tegning og maling - gir meg det utrykket jeg ønsker i min kunst. Jeg lager abstrakte former på forskjellig underlag og scanner eller fotograferer og bruker det på forskjellige måter på vei til det endelige bildet.

Abstrakt kunst har potensial til å fortsette å spille en viktig rolle i fremtidens kunstverden. Basert på kunstens historie, kan vi anta at abstrakt kunst vil fortsette å utfordre våre persepsjoner og trosse tradisjonelle normer. Kunstnere kan utforske nye grenser ved å kombinere teknologi og abstraksjon, skape verk som utfordrer vår oppfatning av virkeligheten.

I de kommende tiårene kan vi forvente å se abstrakt kunst bli enda mer tilgjengelig for et globalt publikum takket være digitale plattformer. Kunstnere kan bruke virtuelle og utvidede virkelighetssystemer for å skape interaktive opplevelser som trekker betrakteren inn i kunstverket.

Kunstverdenens evolusjon har alltid vært drevet av innovasjon og forandring. Abstrakt kunst, med sitt evige søken etter å uttrykke det ufattelige, kan fortsette å lede an i utforskningen av nye materialer, teknikker og konsepter. På denne måten kan abstrakt kunst, med kunst som sitt kjerneelement, fortsette å inspirere og utfordre menneskers intellektuelle og emosjonelle grenser i fremtiden.

 
Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Abstrakt_kunst
https://snl.no/abstrakt_kunst
 
Kort oppsummering om abstrakt kunsts utvikling
Les mer om abstrakt kunst
Rino%20Larsen%20kunstner

Om artikkelforfatteren

Billedkunstneren Rino Larsen har i over 30 år skapt bilder, tegninger og kunst. I tillegg til sitt kunstneriske virke har han også lang erfaring som illustratør, designer og foreleser innen grafisk design. Rino Larsens bilder er å finne på over 40 gallerier rundt i Norge.